Posts

Sri Dakshina Kali Hrudayam -1 (Mahakauthuhalam) - ಶ್ರೀ ...

Sri Dakshina Kali Hrudayam -1 (Mahakauthuhalam) - ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಳೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ...

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗೋಚರ

ಕಚ್ಚಾ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸುಂಕ ಶ...