ఉత్తమ

సైక్లోన్‌లకు పేర్లు  ఎలా పెడతారు

సైక్లోన్‌లకు పేర్లు ఎలా పెడతారు

హుద్‌హుద్..తిత్లీ..గజ..జల్..పైలీన్ ఇలా ఒక్కొక్క తుపానుకు ఒక్కో పేరు. అసలీ పేర్లను...

వార్తలు

సైక్లోన్‌లకు పేర్లు ఎలా పెడతారు

హుద్‌హుద్..తిత్లీ..గజ..జల్..పైలీన్ ఇలా ఒక్కొక్క తుపానుకు ఒక్కో పేరు. అసలీ పేర్లను పెట్టేది ఎవరు ? ఎప్పట్నించి ఈ పద్ధతి అమల్లో ఉంది...