రియల్ లైఫ్ సెలబ్రిటీ

కన్నీటి వీడ్కోలు : సీఐ శ్రీధర్ రెడ్డి మృతి

మృదు స్వభావి, అంకిత భావం తో విధులు నిర్వర్తిస్తూ తిరిగిరాని లోకాలకు తరలిన సి.ఐ.డి ఇన్స్పెక్టర్ వై.శ్రీధర్ రెడ్డి గారి పవిత్ర ఆత్మకు...

మొదట సేవ, స్వీయ తదుపరి: RSS

సేవ ముందు సెల్ఫ్ (స్వీయ ), RSS అంటే సేవ , సేవ అంటే నిస్వార్ధం అని మరో సారి నిరూపించిన , త్యాగి శ్రీ (ఒక సాధారణ స్వయం సేవక్ ). నారాయణ్...

అనాధ మృతునికి అన్ని తామైన : పోలీస్ మరియు మునిసిపల్ సిబంది

రక్త బంధువులు లేక, దూరపు బంధువుల నిరాదరణకు గురైన వ్యక్తి విజయనగరం జిల్లా గుర్లలో ఏప్రిల్ 25న మృతి చెందగా, గుర్ల పోలీసులు అన్నీ తామై...