వార్తలు

నొక్కి చెప్పిన ప్రధానమంత్రి ఆరు రాష్ట్రాల మంత్రులతో

స్థానికంగా ముందస్తు హెచ్చరికలు పొందే విధానంలో పెట్టుబడులు పెంచాలని సూచించిన - ప్రధానమంత్రి. వరద పరిస్థితి మరియు సహాయక చర్యలపై ముఖ్యమంత్రులు...

130 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్న దేశం లో, పన్నుల ను చెల్లిస్తున్న...

ప్రజలు ఆత్మపరీక్ష చేసుకోవాలని, ఒక ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ను నిర్మించడం కోసం బకాయి పడ్డ ఆదాయపు పన్నుల ను చెల్లించడానికి ముందుకు రావాలంటూ...

అయోధ్యలో  నరేంద్రుడు

హనుమాన్ ఆలయానికి ప్రధాని మోదీ చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు