వార్తలు

ఏ ప్రభుత్వం యాదవులకు బీసీలకు న్యాయం చేస్తుందో వారి వైపు...

యాదవోన్నతికి మీ శ్రమకు మా సేవలు, ... యాదవుల బి సి ల అభివృద్ధి కోసం మీరు వేసే ప్రతి అడుగు కు మా పూల బాట , మీ వెన్ను ధన్నై సదా మీసేవలో...

అప్పులు తీర్చేందుకు సొంత కొడుకునే కిడ్నప్ : ప్రకాశం పోలీస్

తల్లి కంప్లైంట్ తో చాకచక్యంగా బాలుడిని గుర్తించి తల్లికి అప్పగించిన పోలీసులు,