విశ్వ బ్రాహ్మణుల గురించి వైదిక చరిత్ర ఏం చెబుతుంది?- TMR SHARMA

అప్పుడు యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తి భువన విశ్వకర్మ చక్రవర్తి. ఆయన కాలములో దేవతలు మానవులు కలిసి భూమిపైనే నివసించేవారు. అంటే దేవత నికి మానవులకి కలిపి పరిపాలించిన చక్రవర్తి అన్నమాట.. వేదబ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య టి మోహనరావు శర్మ ,

May 5, 2022 - 21:55
May 17, 2022 - 16:57
 0
విశ్వ బ్రాహ్మణుల గురించి వైదిక చరిత్ర ఏం చెబుతుంది?- TMR SHARMA

వేదము అద్వైతాన్ని చెబుతుంది. ఎలా అంటే అంతా కూడా శూన్యం నుంచి వచ్చిన సృష్టి. సృష్టికర్త పరమాత్మ విశ్వకర్మ. మానవులే కాదు దేవతలు కూడా పరమాత్మను మాత్రమే ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. సత్య యుగ ప్రారంభ కాలంలో మనం నివసించే భూమంతా ఒకే ఖండంగా ఉండేది.

అప్పుడు యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తి భువన విశ్వకర్మ చక్రవర్తి. ఆయన కాలములో దేవతలు మానవులు కలిసి భూమిపైనే నివసించేవారు. అంటే దేవత నికి మానవులకి కలిపి పరిపాలించిన చక్రవర్తి అన్నమాట. తర్వాత అతని పుత్రుడు భౌవన విశ్వకర్మ చక్రవర్తిగా దేవతలకు మానవులకు యావత్ భూమండలానికి పరిపాలించాడు. ఇతను ఋగ్వేదంలో అనేక మంత్రాలకి ద్రష్టగా కూడా ఉన్నాడు.

ఇతని గురించి చాలా ఋగ్వేద సూక్తాలు ఆ కాలపు విషయాలు తెలుపుతాయి మానవుల కంటే దేవతల శక్తివంతుల కనుక కొంత మంది మానవులు దేవతలు ఆరాధిస్తూ ఉండాలి. అద్వైత తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న మానవుల మాత్రమే పరమాత్మ ఆరాధిస్తారు ఏక దేవోపాసన చేస్తారు. ఇక శిల్పులు వరకు వస్తే శిల్పులు వైదికులు అద్వైత తత్వాన్ని పాటిస్తూ ప్రచారం చేసే వాళ్ళు.

శిల్పులు లోక కల్యాణం కోసం ఎవరికి ఏమి కావలసి వచ్చినా చేసి ఇస్తారు. వేదకాలంలో విగ్రహారాధన లేకుండా ఉండేది. ఆప్పట్లో దేవతలు మానవులు కూడా యజ్ఞాల ద్వారానే పరమాత్మను ఆరాధించేవారు. తరువాత యుగాలు మారినవి. దేవతలు భూలోకంలో నుండి వేరేలోకాలకు వెల్లవలసి వచ్చింది.

అప్పుడు నిశ్శక్తులైన మానవులకు మన విశ్వకర్మ వంశ దేవతలకు సమానమైనవారైనటువంటి అంగీరసులు ,ఋభువులు ,కశ్యప భరద్వాజ ఆది మాహాత్ములు లోక సంగ్రహం చేసి మానవులకు కాపాడినట్లుగా వేదంచెబుతోంది.తరువాత కాలంలో గౌతమ బుద్ధుడు కాలము తరువాత ఆయన విగ్రహారాధనను అంగీకరించకపోయినా ఆ మతస్తులు బౌద్ధ స్థూపాలు బుద్ధుడు విగ్రహాలతో శిల్పాలు తయారు చేయిస్తూ మత ప్రచారం చేశారు.

అప్పుడు ధర్మ సంరక్షణ కోసం జగద్గురువులు వాళ్ల ప్రయత్నంగా ఆర్య ద్రావిడ వాదం కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళ కు అనుగుణంగా అప్పుడే పురాణాలు వ్రాయడం జరిగింది. దానితో విశ్వకర్మ వంశ బ్రాహ్మణులను అణచివేతకు గురి చేసే కుట్రలు కుతంత్రాలు ఆ కాలం నందే ప్రారంభమయ్యాయి.

దారుణమైన విశ్వకర్మ వంశ బ్రాహ్మణుల మారణకాండను జరిపించారు . కొన్ని లక్షల మందిని పిల్లలు స్త్రీలు అని చూడకుండా చంపించి వేశారు. తత్ఫలితంగా తీవ్రమైన క్షామాము అతివృష్టి అనావృష్టి లతో చాలామంది చనిపోయిన తర్వాత తప్పు తెలుసుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు వైశ్వకర్మణులు కొరకు అన్వేషణ చేసారు.

కొన్నాళ్ళకు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని ఎక్కడో తలదాచుకున్న శిల్పులను వెతికి శిల్ప శాస్త్రాలను రచింప చేసి, విగ్రహారాధన దేవాలయ నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు.

ప్రస్తుతం మనమంతా ఆ విధంగా మిగిలిన వాళ్ళమే మనలో చాలామంది విజ్ఞానవంతులు మహాపురుషుల అంతా మా భారత దేశాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయారు కొంత మంది హత్య చేయబడ్డారు అంతర్ధానము కాబడ్డారు చివరకు ఇలా పౌరాణిక శక్తుల సాహిత్య సాంఘీక దాడులు ఎదుర్కొంటూ మనము మిగిలి ఉన్నాము, మనకి ప్రధాన శత్రువులు పౌరాణికులే, ఎందుకంటే వేదాలలో విశ్వకర్మ వంశ బ్రాహ్మణుల గురించి అతి గొప్పగా వర్ణిస్తూ కీర్తిస్తూ సూక్తాలు మంత్రాలు తో అత్యున్నత స్థాయిలో గుర్తింపబడి మానవులలో శ్రేష్ఠులు గా ఉన్న వారిని పురాణ కర్తలు అతి నీచంగా ఆ బ్రాహ్మణత్వాన్ని ఆపాదిస్తూ అబద్ధపు ప్రచారం చేసి ప్రజల మనసుల్ని కలుషితం చేసారు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించి ప్రజల దృష్టికి తీసుకు వెళ్ళ వలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉందని నా యొక్క అభిప్రాయం చెబుతున్నాను. ధన్యవాదాలు.

ఇట్లు మీ యొక్క ప్రియమైన .

వేదబ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య టి మోహనరావు శర్మ ,

స్థపతి, బెంగళూరు.9341265719

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Mohan Rao Sharma ನನ್ನ ಪರಿಚಯ. ನನ್ನಹೆಸರು: ವೇದಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಟಿ.ಮೋಹನ ರಾವು ಶರ್ಮ. ಸ್ಥಪಥಿ . S/o ಕೀ ಶೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಟೆ ಜಗ್ಗಾರಾವ್ ಆಚಾರ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : --- ~~~~~~ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ,BVA,BFA(TS),BFA(TA) ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ವೈಶ್ವಕರ್ಮಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರತಿಮಾಶಿಲ್ಪ (BFA--Traditional Sculpture) ದೇವಾಲಯಶಿಲ್ಪ (BFA-- Traditional Archeology ), BVA ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರೋಪನ್ಯಾಸಕ , ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್, ನಾಡೀ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ವಾಸ್ತುಪ್ರವೀಣ, ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು. ಇವು ನನ್ನ15 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಾಧೆನೆ. ನನ್ನದಿನಚರಿ : - ~~~~~~~ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೇದಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಪತಿ ಯಾಗಿ ಶಿಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ ಯನ್ನೂ, ಕಲ್ಲು, ಮರ,ಲೋಹ ಮುಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು,ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತ ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ~~~~~~~~~~~ 1. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಆಯಾದಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಮ ಅನುಸಾರ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಾದಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತ ಬರ್ತಾ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ವಾಗುವಂತಹ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 2. ಶಾಸ್ತ್ರ ತಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ತೈಲವರ್ಣಾದಿ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿತ್ರ ರಚನೆವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಗೌರವಸಂಭಾವನೆ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ಕೂಡಾಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 3. ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ 4 ಕಾಷ್ಠಶಿಲ್ಪ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೌರವಸಂಭಾವನೆ , ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 5. ಶಿಲ್ಪ ಆಗಮೋಕ್ತ 3 ಶೀಲಾ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಗೌರವಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತುಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 6. ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೌರವಸಂಭಾವನೆ ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 7. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಒಂದು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 8. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. 9. 2010 ರಿಂದ 2016 ನ ವರೆಗೂ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಜ್ಞಾನನಂದ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಎಸ್ಒಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚು ಶಿಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಎಫ್ಎ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ 23 ಗುರುಕುಲಗಳಲನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವೇ ಮಲ್ಲತಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಡೀನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ:-- ~~~~~~ 1. ವೈಶ್ವಕರ್ಮಣ ವೈದಿಕ ಆಚಾರ ಜಾಗೃತಿ ಕರಣ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 1,3,5 ಅಥವಾ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ ಯಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕರಣ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ವೈಶ್ವಕರ್ಮಣ ರಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮಠಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ,ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ,ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಂಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೈದಿಕಆಚಾರ ವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವೈಶ್ವಕರ್ಮಣ ರು ಉತ್ತಮ ವೈದಿಕ ಆಚಾರವಂತ ರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ನನ್ನ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಯಬ್ರಹ್ಮ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ವೈದಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳು,ವೈಶ್ವಕರ್ಮಣ ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9341265719 ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು