కాకాని సుభ్రమణ్య స్వామి ప్రతిష్ట 2022

అందరూ ఆహ్వానితులే - శ్రీ వళ్ళీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవస్థానం - కాకాని , లైవ్ ప్రసారం . పూర్తి ఐదు రోజుల కార్యక్రమాలు ఈ లింకు నందు అప్డేట్ చేయబడును .

Jan 28, 2022 - 08:55
Feb 6, 2022 - 22:26
 0
కాకాని సుభ్రమణ్య స్వామి ప్రతిష్ట 2022

శ్రీ వళ్ళీ దేవ సేనా  సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవస్థానం -  పెద కాకాని , 
లైవ్ ప్రసారం .

 మొత్తం ఐదు రోజుల కార్యక్రమము. 

Sri Subramanya Swamy Temple with Sri Valli Deva Sena - Peda Kakani,
Live broadcast.

The entire five-day event.

Day 1 video: 8:30 AM 29-01-2022

First-day video. Starts at 8:30:

LIVE: 29-01-2022 @ 18:01 

LIVE : Day 1 ప్రతిష్ట: Ganapathi Puja గణపతి పూజ శ్రీ సుబ్రమణ్య స్వామి కాకాని | subramanya swami temple kakani Prathista 

A Talk with Kammela Family

Purnaahuthi

Ganapathi Homam

Subramanya swami Temple on The Day of Prathista

Special Guests

Dhanyadhi Vaasam

A talk with the Main Priest Praveen Shama

A Talk with Doners

Homa Prarambham

Agni Madhanam

Rudhra Homam

Jaladhi Vasam

Kushmanda Bali

Ksheeraadhi vaasam

Dhwaja Sthamba

Festive Statue Donors:

With Sri Kammela Vijaya Ratna Shekhar & Durga Bhavani and family members

Details of Vedic and Yajna ceremonies on the first day - by Visakha Sri Sharda Peetha

.

.

Day 2 video: 8:00 AM 30-01-2022

Second day video u. Starts at 8:00::

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow