ఆరోగ్యం

SUNNI UNDALU- Traditional Urad dhal laddu for Health-Te...

Simple and make at home, How to make Urad dhal laddu (Sunniundalu), Traditional ...

గర్భం లో కనితలు నివారణ

చాలా మంది నడివయస్సు స్త్రీలలో రక్తస్రావము ఒక సాధారణ సమస్య . నెలసరి 4-5 రోజులు ఏబ...

పేను కొరుకుడు - Alopecia in Telugu

పేను కొరుకుడుకి కారణాలు... నివారణ ఎలాగో తెలుసుకుందాం!పేనుకొరుకుడు, దాని విభిన్న ...

ఏప్రిల్ 1 2021 నుండి కోవిడ్-19 నియమాలు తెలుసుకొండి

కోవిడ్-19 నియంత్రణకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన హోం మంత్రిత్వశాఖ పరీక్ష-పర్యవేక్ష...

కోవిడ్-19 టీకాలు వేసే కార్యక్రమంపై తాజా సమాచారం

భారతదేశంలో తయారైన రెండు టీకాలతో - మొదటి రోజు టీకాలు వేసే కార్యక్రమం విజయవంతం, 33...

ఎస్‌బీఐ ఆరోగ్య సంజీవని పాలసీ... ఇవే

ఎస్‌బీఐ ఆరోగ్య సంజీవని పాలసీ... ఇవే