జీవన శైలి

వివాహం యొక్క విధులు

ఇది ఒక సైంటిఫిక్ వ్యూ మాత్రమే, ఎవరి మనోభావాలకు వారే బాధ్యులు . -- సంతోష్ కుమార...

అక్షయ తృతీయ న నిజం గా ఏమిచేయాలి- వాస్తవాలు - పురాణ కధలన...

అక్షయ తృతీయ అంటేనే నేటికాలంలో బంగారం, వెండి లేదా ఇతర ఏదేని విలువైన వస్తువులు కొన...

విమర్శ చేయడం చాలా సులువు - ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు మీరు తీస...

ఏమీ చేయకుండానే మీరు ఇన్ని తీసుకుంటుంటే... పనిచేసేవాడు ఎందుకు మెరుగైన జీతం తీసుక...

ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరిగాయా?

Do you have HIgh Triglycerides? Know about Ayurvedic Remedies in Telugu