sri shiva ashtothara shatha namavali in telugu - శ్రీ శివ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లో

May 4, 2022 - 13:07
May 13, 2022 - 15:44
 0
sri shiva ashtothara shatha namavali in telugu - శ్రీ శివ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లో

sri shiva ashtothara shatha nama- శ్రీ శివ అష్టోత్తర శత నామావళిః

ఓం శివాయ నమః |

ఓం మహేశ్వరాయ నమః |

ఓం శంభవే నమః |

ఓం పినాకినే నమః |

ఓం శశిశేఖరాయ నమః |

ఓం వామదేవాయ నమః |

ఓం విరూపాక్షాయ నమః |

ఓం కపర్దినే నమః |

ఓం నీలలోహితాయ నమః | 

ఓం శంకరాయ నమః |

ఓం శూలపాణినే నమః |

ఓం ఖట్వాంగినే నమః |

ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః |

ఓం శిపివిష్టాయ నమః |

ఓం అంబికానాథాయ నమః |

ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |

ఓం భవాయ నమః | 

 

ఓం శర్వాయ నమః |

ఓం త్రిలోకేశాయ నమః |

ఓం శితికంఠాయ నమః |

ఓం శివాప్రియాయ నమః |

ఓం ఉగ్రాయ నమః |

ఓం కపాలినే నమః |

ఓం కామారయే నమః |

ఓం అంధకాసురసూదనాయ నమః |

ఓం గంగాధరాయ నమః | 

ఓం లలాటాక్షాయ నమః |

ఓం కాలకాలాయ నమః |

ఓం కృపానిధయే నమః |

ఓం భీమాయ నమః |

ఓం పరశుహస్తాయ నమః |

ఓం మృగపాణయే నమః |

ఓం జటాధరాయ నమః |

ఓం కైలాసవాసినే నమః |

ఓం కవచినే నమః | 

 

ఓం కఠోరాయ నమః |

ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః |

ఓం వృషాంకాయ నమః |

ఓం వృషభారూఢాయ నమః |

ఓం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహాయ నమః |

ఓం సామప్రియాయ నమః |

ఓం స్వరమయాయ నమః |

ఓం త్రయీమూర్తయే నమః |

ఓం అనీశ్వరాయ నమః | 

ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |

ఓం పరమాత్మనే నమః |

ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః |

ఓం హవిషే నమః |

ఓం యజ్ఞమయాయ నమః |

ఓం సోమాయ నమః |

ఓం పంచవక్త్రాయ నమః |

ఓం సదాశివాయ నమః |

ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః | 

 

ఓం వీరభద్రాయ నమః |

ఓం గణనాథాయ నమః |

ఓం ప్రజాపతయే నమః |

ఓం హిరణ్యరేతసే నమః |

ఓం దుర్ధర్షాయ నమః |

ఓం గిరీశాయ నమః |

ఓం గిరిశాయ నమః |

ఓం అనఘాయ నమః |

ఓం భుజంగభూషణాయ నమః | 

ఓం భర్గాయ నమః |

ఓం గిరిధన్వనే నమః |

ఓం గిరిప్రియాయ నమః |

ఓం కృత్తివాససే నమః |

ఓం పురారాతయే నమః |

ఓం భగవతే నమః |

ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః |

ఓం మృత్యుంజయాయ నమః |

ఓం సూక్ష్మతనవే నమః | 

ఓం జగద్వ్యాపినే నమః |

ఓం జగద్గురువే నమః |

ఓం వ్యోమకేశాయ నమః |

ఓం మహాసేనజనకాయ నమః |

ఓం చారువిక్రమాయ నమః |

ఓం రుద్రాయ నమః |

ఓం భూతపతయే నమః |

ఓం స్థాణవే నమః |

ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః | 

ఓం దిగంబరాయ నమః |

ఓం అష్టమూర్తయే నమః |

ఓం అనేకాత్మనే నమః |

ఓం సాత్త్వికాయ నమః |

ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః |

ఓం శాశ్వతాయ నమః |

ఓం ఖండపరశవే నమః |

ఓం అజాయ నమః |

ఓం పాశవిమోచకాయ నమః | 

ఓం మృడాయ నమః |

ఓం పశుపతయే నమః |

ఓం దేవాయ నమః |

ఓం మహాదేవాయ నమః |

ఓం అవ్యయాయ నమః |

ఓం హరయే నమః |

ఓం పూషదంతభిదే నమః |

ఓం అవ్యగ్రాయ నమః |

ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః | 

ఓం హరాయ నమః |

ఓం భగనేత్రభిదే నమః |

ఓం అవ్యక్తాయ నమః |

ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |

ఓం సహస్రపదే నమః |

ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః |

ఓం అనంతాయ నమః |

ఓం తారకాయ నమః |

ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow