విద్య

పంచవర్ష ప్రణాళికలు -

మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య 1934లో రచించిన ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా భారతదేశంలో ప్...

తెలుగు వర్ణమాల

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ ఌ ౡ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ ఉభయాక్షరములు

తెలుసుకో దగిన విషయాలు ?

GENERAL KNOWLEDGE FOR CHILD WITH SIMPLE QUIZZES

భారత దేశ గత చరిత్ర 3 నిమిషాలలో - మ్యాప్ రూపం లో

గురు జీ ఛానల్ ద్వారా యూట్యూబ్ నుండి మ్యాప్స్ వీడియో సహాయంతో 3 నిమిషాల్లో భారతదేశ...

యుపిఎస్‌సి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షను క్లియర్ చేయడం ఎంత ...

యుపిఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ కట్-ఆఫ్ మార్కులు