కమ్లీ .

నవ్య లో బహుమతి పొందిన నా కథ మీ కోసం... వినండి.. సామాజిక అసమానతలు.. వివక్ష నేపథ్యంలో రాసిన ఈ కథ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకొంటుందని ఆశిస్తున్నాను.. తన అద్భుతం స్వరం తో కథకు ప్రాణం పోసిన వసంత లక్ష్మి గారికి కృతజ్ఞతా సుమాంజలి... విని మీ అభిప్రాయం చెప్పండి... నమస్కారాలతో. 

-----మీ శరత్ చంద్ర