జ్యోతిష్యం

ఆషాడ అమావాస్య 2022 అద్భుత యోగం - పూర్తి వివరణ

మంత్ర తంత్ర , విద్యలకు ఉపదేశాలకు , సాధనాలకు అద్భుత యోగం . #GuruPushyaYogam2022 ...

నేటి పంచాంగము - పడకండ్ల వేంకటాచార్యులు వేదపాఠశాల

30-03-2022 - జగద్గురు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య వేదధర్మ పీఠం..... padakandla venkatach...

శ్రీ అంగారక కవచం - గురు గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కొరకు ఈ మ...

మనకు గ్రహాలన్నీ బాగుంటేనే మనం సంతోషంగా ఉంటాం . నవగ్రహాలలో శ్రీ అంగారకుడు ఒకడు ....