జీవన శైలి

వివాహం యొక్క విధులు

ఇది ఒక సైంటిఫిక్ వ్యూ మాత్రమే, ఎవరి మనోభావాలకు వారే బాధ్యులు . -- సంతోష్ కుమార్ అత్తలూరి (ఆంథ్రోపోలోజిస్ట్ , రచయిత, )

అక్షయ తృతీయ న నిజం గా ఏమిచేయాలి- వాస్తవాలు - పురాణ కధలనుండి

అక్షయ తృతీయ అంటేనే నేటికాలంలో బంగారం, వెండి లేదా ఇతర ఏదేని విలువైన వస్తువులు కొనడం అనేది ప్రచారంలో ఉంది. ఈ రోజున కొన్నది అక్షయం అవుతుందని...

విమర్శ చేయడం చాలా సులువు - ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు మీరు తీసుకుంటున్న...

ఏమీ చేయకుండానే మీరు ఇన్ని తీసుకుంటుంటే... పనిచేసేవాడు ఎందుకు మెరుగైన జీతం తీసుకోడు?? తీసుకోకూడదు?? ఉద్యోగుల మీద ఏడవడం అపండి...!!!

త్రిఫల చూర్ణం అనగా ఉసిరి, కరక్కాయ, తానికాయల మిశ్రమము

Triphala churna uses in Telugu, How to use Triphala churna for different health problems in Telugu

ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరిగాయా?

Do you have HIgh Triglycerides? Know about Ayurvedic Remedies in Telugu

Cinnamon (Daalchini): Health Benefits and Ayurvedic Remedies...

Source:- Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D.(Ay) Official