జాతీయ

ప్రధానమంత్రి గతిశక్తి - యంట్రప్రగడ కె శ్రీనివాస్

వచ్చే25 సంవత్సరాలకు అవసరమైన రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసుకుని కదం తొక్కుతూ కదలడానికి సిద్ధం అంటుంది నా దేశం..

మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం - హత్యా నిందితుడు ను కఠినాతి కఠినం...

వైజాగ్ దుర్ఘటన. బి.సి. సామాజిక వర్గానికి చెందిన మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన వారిని ఉరి తీయాలి. భాధిత కుటుంబానికి న్యాయం...

ప్రైడ్, ప్రిజుడీస్ అండ్ పండిట్రీ: ది ఎస్సెన్షియల్ శశి -...

అహంకారం, పక్షపాతం మరియు పండిత్రీ (PRIDE, PREJUDICE AND PUNDITRY: THE ESSENTIAL SHASHI)అతని ప్రచురించిన పుస్తకాలు మరియు జర్నలిజం నుండి...