ప్రతిష్ట - బ్రహ్మం గారి దేవస్థానం - యడ్లపాడు - బ్రహ్మశ్రీ పడకండ్ల వెంకటాచార్యులు

Support Us - Donate to MDN NEWS Googl Pay 8519826961 - సూచన : ప్రతి రోజూ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ అప్డేట్ చ్య బడును . ఈ లింకు ను రిఫ్రెష్ చేషు చూడగలరు . శ్రీ గణపతి , శ్రీ ఈశ్వరీ దేవి , శ్రీ నాగేంద్ర స్వామి , శ్రీ సిధయ్య స్వామి సామెత , శ్రీ గోవింద మాంబా సామెత శ్రీ శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి దేవస్థానం - ఎడ్లపాడు -GNT padakandla venkatacharyulu

Mar 26, 2022 - 10:13
Apr 6, 2022 - 15:45
 0
ప్రతిష్ట - బ్రహ్మం గారి దేవస్థానం - యడ్లపాడు - బ్రహ్మశ్రీ పడకండ్ల వెంకటాచార్యులు
padakandla venkatacharyulu

బ్రహ్మం గారి దేవస్థానం ప్రతిష్ట కార్యక్రమములు మొదటి రోజు - 26-03-2022 .by padakandla venkatacharyulu

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow