విద్య

ABVP Guntur: డిగ్రీ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలి - ఈ నెల 22...

ఈ నెల 22 వ తేదీ నుండి జరగబోయే డిగ్రీ పరీక్షలను వాయిదా వేయా..పరీక్షలు రాయడానికి వచ్చిన విద్యార్థులు ఎక్కడ ఉండి పరీక్షలు హాజరవుతారని...విద్యార్థులకి ...

బ్రాహ్మీ లిపి

Brahmmi script, brahmmi lipi