ఆధ్యాత్మికం

ఆషాడ అమావాస్య 2022 అద్భుత యోగం - పూర్తి వివరణ

మంత్ర తంత్ర , విద్యలకు ఉపదేశాలకు , సాధనాలకు అద్భుత యోగం . #GuruPushyaYogam2022 #GuruPushyami #GuruPushyayoga

శివలింగాలు విశ్వకర్మ చిహ్నాలు - వేద బ్రహ్మశ్రీ ఆచార్య మోహన్...

అప్పట్లో పరమాత్మ ప్రతిరూపము భింబమని చెబుతూ పూజలు చేసేవారు. పురాణాలు వ్యాప్తమైన తర్వాత ఒక కాలఘట్టంలో అతిపెద్ద మారణ హోమంలో విశ్వబ్రాహ్మణులందరూ...

శని జయంతి వేడుకలు - పరవశించిన భక్త ప్రజానీకం

శనైశ్చర దేవాలయం పెద కాకాని - గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్. మే 30 2022 న అమావాస్యతో పాటు శని జయంతి కూడా కావడం ఒక విశేషమైతే.. 30 ఏళ్ల...

విశ్వ బ్రాహ్మణుల గురించి వైదిక చరిత్ర ఏం చెబుతుంది?- TMR...

అప్పుడు యావత్ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తి భువన విశ్వకర్మ చక్రవర్తి. ఆయన కాలములో దేవతలు మానవులు కలిసి భూమిపైనే నివసించేవారు....