ఆధ్యాత్మికం

LIVE- 29-11-2021 రాజేష్ నాథ్ అఘోరీ గారి చే కార్తీక మాస...

29-11-2021 సాయంత్రం 5 కు అందరూ ఈ లింకు నందు కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షం గ వీక్షించ వచ్చును . ఆంధ్రప్రదేశ్ హైందవ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో...

శివుడు ఎవరిని ధ్యానిస్తున్నాడు ,విష్ణువు, బ్రహ్మ ఎవరి జపం...

శివుడు నిత్యం తపస్సు చేసేది, విష్ణువు యోగ నిద్ర లో ధ్యానం చేసేది, బ్రహ్మ ఆ జపమాల పట్టుకుని జపం చేసేది ... సృష్టించే పరమాత్మ విశ్వకర్మ...

రెండవరోజు వైదిక చరిత్ర-శిక్షణ శిబిరం గుంటూరు - ఆచార్య మోహనరావు...

తప్పు చేస్తున్నారు.. - విశ్వకర్మ వ్రతం చేయాలి.. విశ్వకర్మ జయంతి కాదు , మహేంద్ర మోక్షం మీకు చెప్పినది వేరు, వాస్తవము వేరు, జాగరూకులు...

జ్యోతి ప్రజ్వలన తో ప్రారంభమైన వైశ్వకర్మణా వైదిక చరిత్ర...

శ్రీ శ్రీ వేదబ్రాహ్మశ్రీ ఆచార్య మోహన రావు శర్మ గారు , తమ భుజస్కంధాల పై వేసుకుని నడిపించ సాగారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రతిఒక్క విశ్వబ్రాహ్మణుడు ...

వరమహాలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా అన్నమయ్య వ్రాసిన అమ్మవారి...

సర్వాంగ సుందరుడు, శ్యామలాంగుడు అయిన ఆ వేంకటేశ్వరుడినే తన జాణతనములతో కొంగున కట్టుకుని అతని వక్షస్థలంలో స్థిరంగా నిలిచిపోయింది తల్లి

శ్రీ అంగారక కవచం - గురు గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కొరకు ఈ మంత్రము...

మనకు గ్రహాలన్నీ బాగుంటేనే మనం సంతోషంగా ఉంటాం . నవగ్రహాలలో శ్రీ అంగారకుడు ఒకడు .అంగారక గ్రహం యొక్క అనుగ్రహం మనకు ఉండాలి. అందుకుగాను...