ప్రేమికుల గుర్తు గా భారత దేశం లో ఉంది.

THE BEAUTIFUL TAJ

Aug 23, 2020 - 21:29
Sep 23, 2020 - 13:04
 0
ప్రేమికుల గుర్తు గా భారత దేశం లో ఉంది.

THE BEAUTIFUL TAJ MAHAL

ప్రతి ఒక్కరు తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశం ఢిల్లీ.  ఢిల్లీ లో మూసి నది తీరాన  ఉన్న తాజ్ మహల్ చాలా అందంగా ఉంటుంది . దాని యొక్క ప్రత్యేకత అందరికి తెలిసిందే తాజ్ మహల్ ను ప్రేమకు చిహ్నంగా గుర్తించారు.  ఆ కథ మొత్తం మనందరికీ అందరికి తెలిసిందే ప్రేమికులే కాదండి ఇది అందరూ చూడదగిన ప్రదేశం అని చాలామంది చెపుతుంటారు . తాజ్ మహల్ తో  పాటు అద్భుతమైనవి చూడదగిన ప్రదేశాలు ఇంకా మరెన్నోఢిల్లీ లో ఉన్నాయి. 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow