విజయవాడలో కనక దుర్గమ్మ చేసిన 2 విచిత్రాలు | 2 miracles of Kanaka Durga | Nanduri Srinivas

Image Credit: Unknown, Video Credit: Nanduri Srinivas. కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారు విజయవాడ మారుతి టాకీస్ కి " రోజులు మారాయి" అనే సినిమాకి సెకండ్ షో కి వెళ్లారు అని చెబుతారు.

Jul 24, 2021 - 11:13
Jul 24, 2021 - 11:14
 0

1955 సంవత్సరంలో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారు విజయవాడ మారుతి టాకీస్ కి " రోజులు మారాయి" అనే సినిమాకి సెకండ్ షో కి వెళ్లారు అని చెబుతారు.

తిరిగి వచ్చేటప్పుడు రిక్షా లో వచ్చి ఇంద్ర కీలాద్రి అమ్మవారు గుడిలోకి వెళ్లారని చెబుతారు రిక్షా అతని పేరు "ఢిల్లీ వెంకన్న" అని చెబుత.... "నిజమేనా ఇది" . ఇది నాకు వాట్సప్ లో వచ్చింది. 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow