నకిలీ నూనె - జంతు కళేబరాల నుండి నూనె తయారు

Source :- TV5  https://youtu.be/mJfgNwJGhGc 

టీవీ 5 స్పెషల్ ఫోకస్‌లో, డెడ్ యానిమల్ బోన్స్ (చనిపోయిన జంతువుల యొక్క ఎముకుల) నుండి తయారుచేసిన కల్తీ వంట నూనెను మీకు చూపిస్తాము మరియు ఏది సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్‌లో కలపబడి  మరియు ఇతర ప్రదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతుంది . ఈ సంఘటన గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది.

Cooking Oil Extracted From Dead Animal Bones Guntur District.

Source :- TV5  https://youtu.be/mJfgNwJGhGc