ఆరోగ్యం

పొట్ట లో కొవ్వు పెరుగుదల-అనర్దాలు, Abdominal or Belly f...

కడుపుని పట్టుకున్నప్పుడు చర్మం కింద చేతికి తగిలే కొవ్వు కన్నా. లోపల అవయవాల చుట్ట...

ఉపవాసం- లాభ - నష్టాలు- ఆగ్యుమెంటెడ్‌ స్టార్వేషన్‌ మధుమే...

చిన్నపిల్లలు, అరవై ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు, గర్భిణులు, పాలిస్తున్న తల్లులు, బరువు...

గర్భస్రావం జరగడానికి కారణాలు తెలుసుకుందాం

అస్వీకార ప్రకటన: ఈ సైటుపై లభ్యమవుతున్న మొత్తం సమాచారము మరియు లేఖనము కేవలం అవగాహన...

ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరిగాయా?

Do you have HIgh Triglycerides? Know about Ayurvedic Remedies in Telugu

Cinnamon (Daalchini): Health Benefits and Ayurvedic Rem...

Source:- Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D.(Ay) Official