భారత దేశ గత చరిత్ర 3 నిమిషాలలో - మ్యాప్ రూపం లో

గురు జీ ఛానల్ ద్వారా యూట్యూబ్ నుండి మ్యాప్స్ వీడియో సహాయంతో 3 నిమిషాల్లో భారతదేశం యొక్క పూర్తి చరిత్ర

ఈ వీడియో క్రీస్తుపూర్వం 2500 నుండి 2000 దశాబ్దాలుగా మ్యాప్స్ ద్వారా భారతదేశ చరిత్రను చూపిస్తుంది.
భారతదేశ చరిత్ర వేల సంవత్సరాల పురాతనమైనది మరియు వాస్తవానికి అంచనా వేయలేము,
ఈ వీడియో భారతీయ చరిత్ర యొక్క అన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలను వివరించింది.

1. క్రీ.పూ 2500 లో, సింధు లోయ నాగరికత
సింధు నది వెంబడి తన నివాసంగా మారింది.
2. క్రీస్తుపూర్వం రెండవ సహస్రాబ్ది కాలంలో,
ఆర్యులు గంగా మరియు యమునా నదుల వెంట
అభివృద్ధి చెందారు.
3. తరువాతి కొన్ని శతాబ్దాలలో, ఉత్తర మరియు
మధ్య భారతదేశంలోని మౌర్య రాజ్యం మరియు
గుప్తా సామ్రాజ్యం మరియు దక్షిణ భారతదేశంలోని
చాళుక్యులు, చోళులు, పల్లవులు మరియు
పాండ్యాలు సహా అనేక రాజ్యాలు అభివృద్ధి చెందాయి.
4. వారు హన్స్ మరియు మంగోలియన్ల
దండయాత్రలను అనుసరించారు మరియు ముఖ్యంగా
ముస్లిం ఘౌర్స్. దక్షిణాన, విజయనగర్ యొక్క
శక్తివంతమైన రాజ్యం అధికారంలోకి వచ్చింది.
5. మొఘల్ చక్రవర్తులు 16 వ శతాబ్దంలో,
17 వ శతాబ్దంలో మరాఠా సామ్రాజ్యం
తరువాత జరిగింది.
6. అప్పుడు చివరి సామ్రాజ్య శక్తి బ్రిటీష్ వచ్చింది.